Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

elloko
21:18
21:17

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie

November 08 2018

elloko
19:32
4233 6303
elloko
19:32
2306 cff5
Reposted fromaagneess aagneess viaillumination illumination
elloko
19:32
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax viazzuuoo zzuuoo
elloko
19:31

November 05 2018

elloko
20:54
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaciarka ciarka

November 04 2018

elloko
18:38
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso via0 0

November 02 2018

elloko
14:53
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic vialexxie lexxie

November 01 2018

elloko
22:26
7437 edc5
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest via0 0
elloko
22:26
3079 dcf1 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
elloko
22:25
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic vialexxie lexxie
elloko
13:40
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie

October 29 2018

20:45
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka

October 25 2018

18:27
6935 5b24 500

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys viapredictableannie predictableannie

October 23 2018

19:37
0949 68fc 500
15:20
8163 c7d1 500
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka

October 21 2018

elloko
15:15
8730 95ac
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
elloko
14:50
8795 f715 500
Reposted fromoll oll via0 0
elloko
13:27
8687 fcda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl