Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

21:54
4038 fa0b 500

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire vialexxie lexxie

February 17 2018

elloko
23:04
elloko
18:08
1597 e195 500
Reposted fromposzum poszum viadeeper deeper

February 03 2018

21:44
9909 8b6a 500

humanoidhistory:

Amazing Pluto, observed by the New Horizons probe on July 14, 2015.

elloko
20:59
2842 1ed2 500
Reposted fromnutt nutt viapinkcacaoo pinkcacaoo

February 01 2018

elloko
17:49
1125 448e 500

January 31 2018

elloko
22:05
4995 141d 500
Reposted fromZircon Zircon viaoversensitive oversensitive

January 29 2018

elloko
23:01
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
elloko
23:00
0046 c9d5 500

January 27 2018

elloko
16:18

January 25 2018

elloko
22:24
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamartrol martrol
elloko
17:41
3942 3ae4 500
Reposted fromtichga tichga viaoversensitive oversensitive

January 24 2018

22:16
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
elloko
20:49
Nasza historia, gdy się na nią z bliska spojrzy, wygląda na niepewną i skołtunioną niczym na wpół tylko udeptane bagno, ale ostatecznie dziwnym sposobem biegnie przecie przez nią jakaś ścieżka, właśnie owa „droga historii”, o której nikt nie wie, skąd wiedzie. To poczucie, że służy się historii za surowiec, napawało Ulricha oburzeniem. Oświetlone, kołyszące się pudło, w którym jechał, wydawało się machiną, w której kilkuset kilogramami ludzi potrząsa się to w jedną, to w drugą stronę, aby wyprodukować z nich przyszłość. Sto lat temu siedzieliby z podobnym wyrazem twarzy w dyliżansie, a za sto lat Bóg jeden wie, co się z nimi stanie, ale jako nowi ludzie będą znów tak samo siedzieli w jakichś nowych, nie znanych jeszcze aparatach komunikacyjnych. Ulrich czuł to i oburzał się na takie bezwolne uleganie kolejnym zmianom i okolicznościom, na bierne poddawanie się współczesności i bezplanowe, pokorne, w gruncie rzeczy sprzeczne z godnością ludzką uczestniczenie w epokach, jak gdyby nagle zbuntował się  przeciwko kapeluszowi o dość dziwacznej formie, który miał na głowie.
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom II
Reposted bycytatycytatySkydelanmaciekp
elloko
20:43
7728 2e29 500
elloko
20:43
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapinkcacaoo pinkcacaoo
elloko
20:43
3492 6c06 500
Reposted from777727772 777727772 viapinkcacaoo pinkcacaoo

January 22 2018

elloko
21:10
3542 f527 500
Reposted bycytatyrusalkadmirallottibluebellvalardohaerissomebodytoloveczarnemajtkitwiggylaw
elloko
20:17
0587 8ee4
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie

January 21 2018

elloko
10:30
0482 92a1 500
H&M Kids, Spring 2018 Collection
Reposted fromorelh orelh viawestern-feeling western-feeling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl